Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

 

(Vyplňte tento formulář a pošlete jej na adresu uvedenou níže. Formulář vyplňte v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

_________________________________________________________________________________

Vracené zboží zašlete poštou na adresu:

Robert Mařas

Labská 84

54351 Špindlerův Mlýn

 

Tento dokument vytiskněte a pečlivě vyplňte. Vyplněný a podepsaný dokument přiložte do balíčku, který budete vracet.

 

 

V _____________________dne____________

 

Odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

 

 

Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy.

 

Předmět koupě:                _____________________________________________________

 

 

Datum objednávky:          _____________________________________________________

 

 

Jméno a příjmení:             _____________________________________________________

 

 

Adresa kupujícího:            _____________________________________________________

 

 

E-mail a tel.kontakt:         _____________________________________________________

 

 

Číslo objednávky:              _____________________________________________________

 

Kupní cenu (po odečtení případných nákladů prodávajícího v souladu s obchodními podmínkami prodávajícího) požaduji vrátit bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

 

 _________________________/________________

 

Podpis kupujícího:

 

 

 

______________________________________________

 

Poznámka: Tento dokument slouží pro Finanční úřad a jako dokument přání zákazníka.

Formulář Odstoupení od smlouvy je možné (nejlépe) poslat poštou s vraceným zbožím nebo naskenovat a zaslat jako přílohu e-mailu.

Děkujeme za vyplnění.